Novi korisnici

Novi korisnik?


Ukoliko ste se odlučili da se prijavite kod nas na internet, potrebno je da ponesete identifikacioni dokument. Nakon vašeg dolaska, objasnjavamo Vam proces i varijante Internet paketa. Ako se odlucite za jedan istog trenutka imate pristup internetu iz Vašeg doma. Medutim ako se pokazu problemi (jacina signala, tehnicki nedostak,etc) pri povezivanju, naša tehnička podrška dolazi do Vas da se uklone smetnje.

Iz interesa za što bolje povezivanje Korisnika na Wirac.Net mrežu, našim klijentima nudimo dvije varijante spajanja:

Ugovor na neodređeno (korisnik ima vlastitu opremu):

- Korisnik potpisujete ugovor bez vremenskih ograničenja,
- Korisnik bira paket koji želi,
- Korisnik kupuje sopstvenu opremu koju želi da mu se montira ili već posjeduje sopstvernu opremu.
- Priključna taksa iznosi 20KM

Ugovor na određeno (oprema na revers – bilo koji paket!):

- Korisnik potpisuje ugovor na 1 godine,
- Korisnik bira paket koji želi,
- Montira se naša 5.0 Ghz oprema koju korisnik dobija na revers,
- Priključna taksa iznosi 50KM

DOKUMENTI

Izjava o politici privatnosti Wirac.Net d.o.o. PREUZMI

Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa Wirac.Net d.o.o. PREUZMI

Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosta - internet PREUZMI

Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosta - televizija. PREUZMI

Želite zahtjev ispuniti online?

1Online zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa

Podaci o podnosiocu zahtjeva

Podaci o lokaciji instalacije priključka (ako nije ista)

Podaci o usluzi

DANE

Obračun saobraćaja: Flat rate (neograničen) osim Start paketa koji su ograničeni.
Besplatna instalacija od strane Wirac.Net tehničara.
Ugovorna obaveza i Rok realizacije je 15 radnih dana.NOVI KORISNICI