FiBi Infobox

Novi korisnik?


Ukoliko ste se odlučili da se prijavite kod nas na internet, potrebno je da ponesete identifikacioni dokument. Nakon vašeg dolaska, objasnjavamo Vam proces i varijante Internet paketa. Ako se odlucite za jedan istog trenutka imate pristup internetu iz Vašeg doma. Medutim ako se pokazu problemi (jacina signala, tehnicki nedostak,etc) pri povezivanju, naša tehnička podrška dolazi do Vas da se uklone smetnje.

Iz interesa za što bolje povezivanje Korisnika na Wirac.Net mrežu, našim klijentima nudimo dvije varijante spajanja:

Ugovor na neodređeno

vlastita oprema:

- Korisnik potpisujete ugovor bez vremenskih ograničenja,
- Korisnik bira paket iz ponude,
- Korisnik kupuje sopstvenu opremu ili već posjeduje sopstvernu opremu.
- Priključna taksa iznosi 20KM

Ugovor na određeno

oprema na revers:

- Korisnik potpisuje ugovor na 1 godinu,
- Korisnik bira paket koji želi,
- Montira se naša oprema koju korisnik dobija na revers,
- Priključna taksa iznosi 50KM

DOKUMENTI

Izjava o politici privatnosti Wirac.Net d.o.o. PREUZMI

Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa Wirac.Net d.o.o. PREUZMI

Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosta - internet PREUZMI

Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosta - televizija. PREUZMI

  Podaci o podnosiocu zahtjeva

  Podaci o lokaciji instalacije priključka (ako nije ista)

  Podaci o usluzi

  DANE

  NE12345-8

  NE12345-8  Besplatna instalacija od strane Wirac.Net tehničara. Ugovorna obaveza i Rok realizacije je 15 radnih dana.