• Zanatski centar Europa

  • Multisoft Srebrenik

  • Zgrada Wirac.Net

  • IntesoSanPaolo Banka

    Uplate se mogu izvršiti lično u Zanatski centar Europa, Zgrada Wirac.Net Gračanica, Multisoft Srebrenik, ili putem uplatnice na žiro račun: 1542002000473502 kod Intesa San Paolo banke sa obaveznim imenom i prezimenom korisnika.

    FiBi Infobox