Internet


Internet opcija za cijelu porodicu. Pogledajte opcije.Odaberite paket koji odgovara vašim potrebama

Start 20

KM20/ mjesečno

 • Download brzina: 8.00 Mbps
 • Upload brzina: 2.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: 30.00GB
  • Upload: 30.00GB

Start 30

KM30/ mjesečno

 • Download brzina: 12.00 Mbps
 • Upload brzina: 2.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: 80.00GB
  • Upload: 80.00GB

Flat Home

KM21/ mjesečno

 • Download brzina: 8.00 Mbps
 • Upload brzina: 2.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: -
  • Upload: -

Flat Medium

25KM/ mjesečno

 • Download brzina: 10.00 Mbps
 • Upload brzina: 2.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: -
  • Upload: -

Flat Strong

30KM/ mjesečno

 • Download brzina: 12.00 Mbps
 • Upload brzina: 2.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: -
  • Upload: -

Flat 40 Pro

KM40/ mjesečno

 • Download brzina: 15.00 Mbps
 • Upload brzina: 5.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: -
  • Upload: -

Flat Profi

KM50/ mjesečno

 • Download brzina: 20.00 Mbps
 • Upload brzina: 15.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: -
  • Upload: -

Internet opcija za cijelu porodicu. Pogledajte opcije.Odaberite paket koji odgovara vašim potrebama

Start 20

KM20/ mjesečno

 • Download brzina: 8.00 Mbps
 • Upload brzina: 2.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: 30.00GB
  • Upload: 30.00GB

Start 30

KM30/ mjesečno

 • Download brzina: 12.00 Mbps
 • Upload brzina: 2.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: 80.00GB
  • Upload: 80.00GB

Flat Home

KM21/ mjesečno

 • Download brzina: 8.00 Mbps
 • Upload brzina: 2.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: -
  • Upload: -

Flat Medium

25KM/ mjesečno

 • Download brzina: 10.00 Mbps
 • Upload brzina: 2.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: -
  • Upload: -

Flat Strong

30KM/ mjesečno

 • Download brzina: 12.00 Mbps
 • Upload brzina: 2.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: -
  • Upload: -

Flat 40 Pro

KM40/ mjesečno

 • Download brzina: 15.00 Mbps
 • Upload brzina: 5.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: -
  • Upload: -

Flat Profi

KM50/ mjesečno

 • Download brzina: 20.00 Mbps
 • Upload brzina: 15.00 Mbps
 • Ograničenje:
  • Download: -
  • Upload: -

Neograničeno koristenje na “Fer osnovi” – Korištenje interneta bez ograničenja ali na fer principu. Svi paketi sa brzinama preko 1536 kbps potrebno je da imaju instaliranu opremu na 5 Ghz da bi bili u mogućnosti koristiti zakupljenu brzinu. Brzine na svim navedenim paketima nisu zagarantovane te moze doći do oscilacije brzine u određenim trenutcima.

Zakup javne statičke IP adrese – cijena 30 KM mjesečno (za fizička i pravna lica)

NOVI KORISNICI