Pokrivenost

Gračanica
Babići
Buk
Doborovci
Džakule
Lendići
Lohinja
Lukavica
Malešići
Pašalići
Piskavica
Pribava
Soko
Stjepan Polje
Škahovica
Trnovci
Prijeko Brdo
G. Orahovica
D. Orahovica
Duje
Klokotnica
Mala Brijesnica
Velika Brijesnica
Lukavica Rijeka
Kakmuž
Karanovac
Petrovo
Sjenina Rijeka
Sjenina
Sočkovac
Stanić Rijeka
Frkati
Jošava
Boljanić
Babunovići
Brnjičani
Grabovci
Kaltići
Kiseljak
Kovačevići
Ljenobud
Neum
Omerbašići
Sladna
Špionica
Srebrenik
Panđurište
Biberovo Polje
Međiđa
Duboki Potok
Bjelave
Ćehaje
NOVI KORISNICI